CSD MIONDO

De CSD MIONDO liep van de helling op de werf van IHC Beaver Dredgers BV in Sliedrecht op 16 mei 2012. 
Deze Stationary Cutter Suction Dredger is een "Custom-built IHC Beaver®" en is gebouwd in opdracht van
de Engelse onderneming Marina & Ports Services Ltd.