TSHD ARTEVELDE

Op deze pagina enkele foto's van de TSHD ARTEVELDE tijdens de afbouw aan de afbouwkade
van IHC Beaver Dredgers BVhier voor foto's van de tewaterlating van
deze Trailing Suction Hopper Dredger.