TSHD BREYDEL

Op deze pagina een aantal foto's van de TSHD BREYDEL tijdens de afbouw aan de kade van IHC Merwede BV
in Kinderdijk.  Klik hier voor foto's van de tewaterlating van deze sleephopperzuiger.