TSHD WILLEM VAN ORANJE

Foto's van de TSHD WILLEM VAN ORANJE aan de afbouwkade van IHC Dredgers BV in Kinderdijk.
Klik hier voor foto's van de tewaterlating van deze Trailing Suction Hopper Dredger en zusterschip
van de TSHD GATEWAY.