Betuweroute

De foto's op deze pagina zijn gemaakt tijdens de aanleg van het spoor en de bovenleiding van de
spoorlijn Rotterdam - Zevenaar, beter bekend onder de naam "Betuweroute".